ἀπολογήσοιτο

ἀπολογήσοιτο
ἀπολογέομαι
speak in defence
fut opt mp 3rd sg
ἀ̱πολογήσοιτο , ἀπολογέομαι
speak in defence
futperf opt mp 3rd sg (doric aeolic)
ἀπολογέομαι
speak in defence
fut opt mid 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”